DKAB ö?retmenlerine yeni bir müjde...DEM Yay?nlar?ndan, Din, Ahlak ve De?erler Ö?retimi için E??TSEL OYUNLAR kitab? ç?kt?.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4, 5, 6, 7, 8. S?n?flar Materyal Kitaplar? Yay?mland?DEM Yay?nlar?'ndan üç yeni kitap...Bilmeceli-Bulmacal?-Oyunlu -- Namaz, Oruç, Zekat ve Hac Kitaplar?Okul Öncesi Dönemde De?erler E?itimiDini Bilmeceler - Mustafa Y?lmazDe?erler E?itimi ve Okul EtkinlikleriEtkili Ö?retmenlik - Muhammet Y?lmazDin Ö?retiminde Ders ?çi Etkinliker